Velg visning:
Du har valgt:

Stativhøyttalere – kompakthøyttalere - bokhyllehøyttalere


En stativhøyttaler, kompakthøyttaler eller bokhyllehøyttaler som man også kan kalle den, er som navnet antyder en høyttaler med et mindre kabinett som egner seg for plassering på et stativ, en bokhylle eller på en benk.


I og med at kabinettet på en slik høyttaler er mindre og man normalt kun har plass til to elementer vil man ikke få like fyldig lyd og trøkk som på en gulvstående høyttaler. Det skal likevel sies at mange stativhøyttalere spiller imponerende stort og fyldig til tross for en beskjeden størrelse.


Med en stativhøyttaler kan det ofte være enklere å få til et tredimensjonalt lydbilde med luft og dybde, i og med at kabinettet i mindre grad er med på å bryte opp lydbølger som følge av refleksjoner fra kabinettets kanter.

Rega Kyte Stativhøyttaler - Sort
Kjøp
5 990,-
green-stock-icon20+

Stativhøyttalerens plassering


I og med at diskanten i en stativhøyttaler gir mest energi i aksen rett frem, vil du tape energi jo mer du avviker fra denne aksen. Derfor skal stativhøyttaleren plasseres slik at diskanten kommer i hodehøyde i forhold til lytterposisjonen. I en gulvstående høyttaler har konstruktøren allerede tatt høyde for det som er en normal plassering av diskanten, mens en kompakthøyttaler må plasseres på et underlag for å komme i riktig høyde. Et passende underlag kan være et gulvstativ, en benk, en hylle eller man kan montere høyttalere på veggen med et veggfeste.


Det beste vil være å benytte et gulvstativ. Da kan man plassere stativhøyttaleren lenger ut på gulvet, slik at påvirkningen fra bakveggen blir mindre, og man unngår sannsynligvis at det står noe imellom høyttalerne. Det er også enklere å tilpasse høyde og vinkling av høyttaleren i forhold til lytterposisjonen. Stativet skal også dempe og kontrollere vibrasjoner, slik at høyttaleren får best mulig arbeidsbetingelser. Når elementene beveger seg fremover for å flytte luften, vil det jo også dytte høyttaleren bakover, og du vil jo at mest mulig av høyttalerens energi skal gå med til å formidle musikk til dine ører, og ikke forsvinne i underlaget. Derfor er det viktig at stativhøyttaleren har en god forankring mot underlaget, og et godt gulvstativ bør ha god tyngde og masse.


Hvis man ikke har anledning til å benytte et gulvstativ, kan en kompakthøyttaler plasseres på en benk eller i en hylle. Dette vil være et kompromiss, siden en benk eller hylleplassering ofte betyr at høyttaleren må stå nærmere bakveggen, som vil farge lyden, og om det står noe imellom høyttalerne vil det gjøre at de ikke spiller like godt sammen. Vibrasjonene fra høyttaleren gjør også at underlaget «spiller med» og det gir en ekstra farging av lyden. Det kan derfor være lurt å benytte noen føtter eller stativer som er beregnet for plassering på en benk.


Å montere høyttaleren på en vegg er også et kompromiss, mest fordi den vil komme veldig nærme veggen. Det vil være et mindre kompromiss enn plassering på en benk eller i en hylle, men med mindre det er snakk om en veldig liten høyttaler, ser det kanskje ikke så estetisk tiltalende ut. Det må du naturligvis vurdere selv, ut ifra det som vil passe med din møblering.