Platespiller – analog lyd


Med en god platespiller får du en annerledes lydopplevelse enn de digitale formatene kan gi deg. Vi tilbyr et stort utvalg av platespillere og tilbehør som lar deg vedlikeholde platespilleren og platesamlingen din.

Hva ser du etter?

PLATESPILLERE

RIAA-TRINN

PICKUP

RENSEUTSTYR

STIFT

TILBEHØR

Platespiller – lyd for entusiaster


For oss hi-fi nerder er en platespiller et produkt som aldri gikk av moten. Da CD-spilleren kom på markedet var det mange som trodde platespilleren ville havne på historiens skraphaug, men den ble holdt i live av lydentusiaster som foretrakk den naturlige lyden fra en platespiller fremfor den digitale CD-spilleren. I dag er heldigvis platespiller og vinyl populært som aldri før og tilbyr deg en annerledes måte å oppleve musikken på.


Med en platespiller kan du ha musikken i et fysisk format, som gir deg en helt annen eierglede enn de sky-baserte musikktjenestene vil gi deg. En platespillere lar deg oppleve analog lyd, som spiller med mer varme, glød og ofte mer naturlig klang enn de digitale formatene. Samtidig fungerer platespillere meget godt som møblement - de kan virkelig sette preg på et rom.

 

Artikkelens innhold:

 

1. Hva er en platespiller?

2. Pickup – den viktigste komponenten på en platespiller

3. MM-pickuper

4. MC-pickuper

5. De ulike delene i en platespiller

6. RIAA-trinnets funksjon

7. Tilbehør til platespiller

8. Hva har en USB-utgang i en platespiller å gjøre?

9. Vi hjelper deg med å finne riktig platespiller til deg

 

Platespiller fra Pro-Ject

 

 

1. Hva er en platespiller?


En platespiller er først og fremst et mekanisk produkt. Alt handler om å la den lille diamantstiften som sitter på tuppen av nålerøret, få best mulig arbeidsbetingelser, slik at den kan lese av vinylrillen uten å fange opp ekstra vibrasjoner. Det betyr at de mekaniske delene i en platespiller har stor innvirkning på hvor presist stiften leser av rillene.


Når man lager en platespiller, handler det derfor i stor grad om å kontrollere mekaniske vibrasjoner. Hvilke materialer chassis, føtter og tallerken er laget av vil i stor grad kunne påvirke hvor mye en platespiller vil dempe vibrasjoner. Armens masse og konstruksjon har mye å si for hvor mye av stiftens energi går med til å flytte på armen, istedenfor å overføre signal til pickupen. Hvor godt motoren er dempet påvirker hvor mye av motorens vibrasjoner blir overført til pickupen.

 

 

Pro-Ject X2

 


2. Pickup – den viktigste komponenten på en platespiller


Den komponenten som har mest å si for hvor god lyd du får fra din platespiller, er pickupen. Det er den som gjør jobben med å lese av og omdanne de mekaniske vibrasjonene i vinylrillene til et elektrisk signal. Pickuper lages i hovedsak med to ulike teknologier, MM eller MC. Ved å bytte til en bedre pickup, er det enkelt å oppgradere lydkvaliteten på din platespiller.

 

 

Pickup fra Rega

 


3. MM-pickuper


Den rimeligste og vanligste teknologien er MM-pickuper (Moving Magnet). Her er prinsippet at du har en magnet som sitter i enden av nålerøret, som beveger seg i et spole-gap og genererer det elektriske signalet.


En fordel med MM-pickuper er at de kan levere et kraftig signal (relativt sett) som gjør de enkle å kombinere med de fleste platespiller innganger du finner i stereokomponenter. Flere MM-pickuper lar deg bytte stiften, slik at du sparer kostnader når stiften er slitt, eller om du skulle komme i skade for å ødelegge stiften. Det er billigere å bytte bare stiften, enn hele pickupen.


Ulempen med MM-pickuper er at magneten har høyere vekt/masse sammenlignet med MC-pickuper, slik at den ikke responderer like raskt på endringer i vinylrillene, og dermed ikke klarer å gjengi signalet like presist som en MC-pickup klarer.

 

 

MM-pickup

 


4. MC-pickuper


MC-pickuper (Moving Coil) er normalt mer kostbare enn MM-pickuper. Her er prinsippet at du har en spole som sitter i enden av nålerøret og beveger seg i et magnet-gap som genererer det elektriske signalet.


Siden nålerøret i MC-pickupen skal bevege en spole, og ikke en magnet, er det mindre vekt og masse som skal flyttes på og dermed responderer stiften vesentlig lettere på endringer i vinylrillen. Derfor er MC-pickupen teknisk overlegen MM-pickupen. Det er likevel noen ulemper som gjør at MC-pickupen er mindre utbredt enn MM-pickupen.


Den største ulempen er kostnaden. Det er ikke bare prisen på selve pickupen som er høyere, men også utstyret du trenger i tillegg for å få en MC-pickup til å låte bra. Siden utgangsnivået fra en MC-pickup er vesentlig lavere, typisk 0,2 mV, er kvaliteten på RIAA-trinnet kritisk, og et godt RIAA-trinn koster fort litt penger.


MC-pickuper er også litt mer kilen på at den blir satt opp riktig, for at den skal spille optimalt. Er platespiller nytt for deg, og du tenker å kjøpe din første vinyl rigg, kan det være at en MM-pickup er lettere for deg å få til å spille bra. Eventuelt kan vi hjelpe deg med oppsettet, slik at du er sikker på å få et godt resultat med din platespiller.


Vet du derimot hva du holder på med, vil en MC-pickup være løsningen som bringer deg til lydmessig nirvana.

 

 

MC-pickup

 


5. De ulike delene i en platespiller


Plintet - er kabinettet som fungerer som en base for alle de andre delene en platespiller består av. Plintet er designet for å dempe og absorbere uønskede vibrasjoner som kan påvirke lydkvaliteten negativt. Det er viktig at en platespiller er helt i vater, slik at armen klarer å bevege pickupen jevnt over vinylplaten.


Motoren - sørger for å dra platetallerkenen rundt. Det er viktig at denne går med jevn hastighet, og en mer avansert platespiller har egne motorstyringssystemer som ivaretar dette. Motoren lager også vibrasjoner, og hvordan denne er montert i en platespillere har innvirkning på hvor mye vibrasjoner som blir overført til pickupen.


Platetallerken – her legges vinylplaten, og denne dras rundt av motoren, med en hastighet på 33 eller 45 rpm. Platetallerkenen bør være laget slik at den kan holde en jevn hastighet og den bør dempe resonanser.


Belte – er reimen som forbinder motoren i en platespiller med platetallerkenen. De to vanligste systemene for å drive tallerkenen er beltedrift eller direktedrift. Direktedrift brukes normalt i DJ-platespillere der man trenge å kunne "scratche", mens en platespiller med beltedrift er det vanligste på forbruker modeller.


Tonearmen – er den delen i en platespiller som sørger for at pickupen holder riktig vinkel i vinylrillen, og har korrekt stifttrykk. Her justerer du antiskating og stifttrykket justeres med et motvektslodd som sitter i enden av armen. Det er viktig at armen er svært stiv og lett.


Pickupen – er den komponenten i en platespiller som omdanner de mekaniske variasjonene i vinylrillen til et elektrisk signal. Signalet blir generert ved at en diamantstift beveger seg i sporet og dytter på et nålerør som har en magnet eller en spole i den andre enden. Vibrasjonene fanges opp i pickupen og omdannes til et elektrisk signal.

 

 

Armbase

 


6. RIAA-trinnets funksjon


For at du skal få riktig lyd fra din platespiller trenger du et RIAA-trinn. Dette er i noen tilfeller bygget inn i forsterkeren eller noen platespillere. Dersom du ikke har et RIAA-trinn innebygget eller ønsker å oppgradere kvaliteten på dette leddet kan du kjøpe en ekstern RIAA.

 

RIAA-trinnet har to oppgaver. Den ene er å forsterke det svake signalet som kommer fra pickupen slik at forsterkeren kan jobbe med det. Den andre er å rette opp frekvenskurven på signalet som ligger i vinylplaten. For at et album i det hele tatt skal få plass på en vinylplate blir bass-signalet konvertert til mono og samtidig kraftig redusert. Diskantgjengivelsen blir likeledes kraftig hevet i nivå for å unngå støy ved avspilling. RIAA-trinnet tilbakefører frekvensgangen slik at lyden du får ut av din platespiller er lineær og korrekt.

 

 

 

Riaa-trinn med rør

 


7. Tilbehør til platespiller


For at din platespiller skal gi deg best mulig lyd må den settes opp riktig. Da finnes det en del tilbehør som det kan være nyttig å investere i, slik at du er sikker på å få utnyttet det potensialet som bor i din platespiller. Din platespiller og dine vinylplater trenger også vedlikehold. Riktig renseutstyr lar deg nyte din vinylsamling med god lyd i årevis.


Vater – har du kanskje fra før, eller du kan kjøpe en som er designet til formålet. En platespiller må være helt i vater for at armen skal bevege seg korrekt over vinylplaten.


Stifttrykksvekt – for at stiften skal spore godt må den ha riktig stifttrykk. Det beste resultatet får du med en digital stifttryksvekt. Alternativt kan man benytte en manuell vekt som har en lavere kostnad.


Cart alignment – om du vil at stiften skal lese av vinylsporet riktig må den ha riktig avstand fra armbasen, og riktig vinkel i vinylsporet. Et justeringsverktøy hjelper deg med å stille pickupen riktig inn.


Plateklemme – ikke alle vinylplater ligger helt jevnt på tallerkenen. En plateklemme jevner ut platen, slik at stiften leser platen korrekt.


Støvlokk – følger normalt med på en platespiller, men ikke til alle modeller. Støvlokket fanger lett opp vibrasjoner, så du får best lyd om du tar det av din platespiller når du spiller musikk.


Platematte – beskytter dine dyrebare vinylplater, og hjelper til med å redusere vibrasjoner og gir vinylplaten bedre kontakt med platetallerkenen.


Vegghylle – er den beste plasseringen for en platespiller. Da fanger den ikke opp like mye vibrasjoner som forplanter seg gjennom gulvet.


Platebørste – er et helt nødvendig tilbehør til en platespiller. Vinylplatene tiltrekker seg støv, og støv lager knitrelyder når du spiller de av, og sliter ut pickupen fortere.


Nålebørste – stiften trenger også en tannpuss!


Platevasker – hold dine plater rene, og bring nytt liv til gamle plater.

 

 

Platevasker fra Pro-Ject

 


8. Hva har en USB-utgang i en platespiller å gjøre?


En USB-utgang er kanskje ikke det første du tenker at du vil finne i en platespiller, og det er heller ikke så veldig vanlig. Men noen RIAA-trinn og noen platespillere har denne utgangen. Det betyr at du kan koble din platespiller til en datamaskin og digitalisere platesamlingen din. Selv om bibliotekene som er tilgjengelig fra de sky-baserte strømmetjenestene etter hvert begynner å bli temmelig omfattende, er det fremdeles slik at man kan finne et stort antall utgivelser som ikke er å få tak i annet enn på vinyl. Da kan det være betryggende at man kan konvertere disse skattene til et digitalt format. Så bevarer du musikken for fremtiden, og gjør det mulig å nyte den andre steder enn foran din platespiller.


Om du allerede har en platespiller trenger du bare å velge et RIAA-trinn med USB-utgang, eller du kan velge en platespiller som har denne utgangen om du ønsker å ha alle funksjonene i ett produkt.

 

 

 

Riaa-trinn med USB

 


9. Vi hjelper deg med å finne riktig platespiller til deg


Alt dette betyr at det er mange måter å lage en platespiller på. Det er jo med på å gjøre hobbyen vår interessant, men kan kanskje fremstå som en jungel å orientere seg i for en vanlig forbruker. Vi i Soundgarden vil gjerne hjelpe deg med å velge riktig platespiller.

 

 

Rega P10

 

Relevante produkter

Pro-Ject Phono Box DS2 RIAA-trinn - Sort
Kjøp
19%
3 490,-
Før: 4 299,-
green-stock-icon3+
Sumiko Black Pearl MM-pickup
Kjøp
1 690,-
green-stock-icon3+
Sumiko Moonstone MM-pickup
Kjøp
4 990,-
green-stock-icon3+
Chord Huei Riaa-trinn - Sort
Kjøp
13 990,-
green-stock-icon3+
Dual CS 418 Platespiller sort
Kjøp
6 990,-
green-stock-icon3+
Ortofon 2M Red Pickup MM Pickup
Kjøp
1 199,-
green-stock-icon20+
Ortofon Cadenza Black MC Pickup
Kjøp
40 990,-
green-stock-icon2
Ortofon Cadenza Blue MC Pickup
Kjøp
22 990,-
green-stock-icon2
Ortofon Cadenza Bronze MC Pickup
Kjøp
32 990,-
green-stock-icon2
Ortofon Cadenza Red MC Pickup
Kjøp
16 990,-
green-stock-icon2
Ortofon LH-2000 Headshell
Kjøp
790,-
green-stock-icon3+
Ortofon Quintet Black S MC Pickup
Kjøp
11 990,-
green-stock-icon3+
Ortofon Quintet Blue MC Pickup
Kjøp
6 490,-
green-stock-icon3+
Ortofon Quintet Bronze MC Pickup
Kjøp
8 590,-
green-stock-icon3+