Velg visning:
Du har valgt:

CD spiller – best lyd til musikk


Vi ønsker å slå et lite slag for CD-spilleren. Selv om CD-spilleren i dag i stor grad har kommet i skyggen av trådløs avspilling fra moderne strømmetjenester, er det fremdeles en av de beste måtene å spille av digital musikk på, dersom du er opptatt av lydkvalitet.
En av de tekniske grunnene til at en CD spiller fremdeles er en overlegen musikkavspiller er at man kan benytte samme klokke til å styre både drivverk og DAC. I en CD spiller gir det en betydelig reduksjon av jitter-støy. I kontrast til en CD-spiller, vil man f.eks i en Streamer ikke kunne synkronisere sender og mottaker. Sender man signalet trådløst til en Streamer som sender det digitale signalet videre til en DAC, er det ikke mulig å synkronisere sender og mottaker med samme klokkefrekvens, og du vil automatisk få mer jitter-støy og en mindre presis signalbehandling enn det en CD spiller klarer.

Så er det jo noe eget ved å ha musikken i et fysisk format. For det første eier du musikken selv, og er ikke prisgitt om plateselskapet tillater strømming via den aktuelle tjenesten. Så er det noen som setter pris på ritualet med å sette på en plate og ha noe fysisk, som gir en annen eierglede enn det er å spille fra en spilleliste fra skyen.

Hva er forskjellen på CD-spillere?


Det er flere komponenter i en CD spiller som påvirker hvor god lydgjengivelsen blir. Den delen i en CD spiller som har mest å si for det endelige resultatet er D/A-konverteren. Det er her det digitale signalet skal omdannes til et analogt signal som skal gå inn i forsterkeren. Om det forsvinner detaljer på veien før signalet går fra en CD spiller og inn i forsterkeren er det for sent å rette opp i dette. Kvaliteten på din CD spiller er derfor viktig i et godt stereoanlegg.


I den digitale delen av signalbehandlingen i en CD spiller handler det om å redusere jitter-støy til lavest mulig nivå. Jitter-støy er ikke noe du hører i form av ulyder i musikken. Det er et begrep som beskriver avvik i det digitale signalets timing som gjør at DAC-en regner feil, og dermed ikke gjengir det originale signalet presist. Det hører du ved at detaljene i musikken ikke er like tydelig definert.


I den analoge delen av signalbehandlingen i en CD spiller handler det også om å redusere støy og forvrengning. Er støygulvet i analogdelen for høyt vil det maskere nyanser og detaljer i lydbildet. En god CD spiller har lavere støygulv, og gir forsterkeren et bedre signal å jobbe med slik at de små detaljene i lydbildet ikke forsvinner.


Hvor presist drivverket i din CD spiller klarer å lese av CD-platen og kvaliteten på strømforsyningen vil også være med på å påvirke sluttresultatet, om enn ikke i like stor grad som DAC-en. Er du en perfeksjonist, og ønsker å maksimere potensialet i ditt system kan en CD spiller med et godt drivverk gi deg det lille ekstra. Det er også mulig å kjøpe separate CD spiller drivverk som kun består av mekanikken, laser og elektronikken som styrer drivverket (servokretser, strømforsyning etc). Denne må da kobles til en D/A-konverter. Den teknisk beste løsningen er da om drivverk og DAC har egne kontakter for klokke-synkronisering, slik at de får samme klokkefrekvens.


Kvaliteten på strømforsyningen i din CD spiller er viktig fordi alle strømforsyninger avgir støy, som vil legge til forvrengning i de sensitive kretsene som skal behandle musikksignalet. I en god CD spiller er strømforsyningen ofte litt overdimensjonert for å sørge for at alle kretsene kan jobbe helt uanstrengt. Man finner også ofte en ringkjernetrafo i en god CD spiller siden disse trafoene avgir mindre støy enn de rimeligere klossetrafoene. Hvor strømforsyningen er plassert i kabinettet og hvor godt den er skjermet vil påvirke hvor godt signal din CD spiller klarer å forsyne forsterkeren med.

 

I og med at det er laser-pickupens oppgave å lese av og hente ut informasjon fra CD-platen skulle man kanskje tro at dette var en av de viktigste komponentene i en CD spiller. Det er jo tilfelle når det kommer til platespillere, der pickupen er den komponenten som har mest å si for lydkvaliteten, men i en CD spiller er det faktisk den komponenten som betyr minst for hvor god lyden blir. Det betyr ikke at den er helt uviktig, som du kanskje har opplevd når platen hakker eller ikke blir gjenkjent av din CD spiller, men det har ikke så mye med lydkvaliteten å gjøre. Så lenge det ikke er støv eller riper på optikken har dette mer å gjøre med hvor god feilkorreksjonen i din CD spiller er, og den er stort sett god nok på de fleste spillere. Hvor godt servokretsene i din CD spiller klarer å posisjonere laseren i leseposisjonen på platen kan bety litt, men da begynner vi å snakke om ørsmå forbedringer. 


Lydkvaliteten blir som kjent ikke bedre enn det svakeste ledd, og hvis målet ditt er best mulig lydgjengivelse, er en CD spiller fremdeles en komponent å regne med.

 

Trenger en CD spiller vedlikehold?


Ved normal bruk skal det ikke være nødvendig å tenke på vedlikehold når du kjøper en CD spiller, men alle produkter som har mekanikk vil ha slitedeler som før eller siden må byttes. Ved normal bruk vil sannsynligvis slitedelene holde til du kjøper deg en ny CD spiller, men om spilleren lever lenge nok må laseren på et tidspunkt byttes (kan være alt fra 7 – 15 år avhengig av bruk). Nikotin og støv kan forringe laserens evne til å lese av platene, og da kan en rens være på sin plass. Noen anbefaler å kjøpe en rense-plate, men dette har stort sett minimal effekt. Skal man utføre en rens av din CD spiller som har effekt bør dette gjøres av et verksted.