Velg visning:
Du har valgt:
Rega R7 Gulvstående høyttalere, par - Kirsebær
Kjøp
35%
12 995,-
19 990,-
2
Rega RS7 Gulvstående høyttalere, par - Sort piano
Kjøp
36%
13 995,-
21 990,-
1

Gulvstående høyttalere - en komplett lydopplevelse

 

Å lage høyttalere er kompromissets kunst. Det er her et lynraskt elektrisk signal skal omdannes til luft i bevegelse, helst uten å påvirke signalet. Dette er ikke så enkelt som det kan synes, i og med at ingen høyttalere er helt lineære eller fri for forvrengning. Det betyr at i prinsippet er dine høyttalere det svakeste ledd i ditt lydsystem og dermed også den komponenten som har størst innvirkning på hvordan lyden blir. Høyttalere er altså den viktigste komponenten du velger!


De fysiske lovene vil sette klare føringer på hva som er mulig å oppnå i en høyttalerkonstruksjon, og ved å justere egenskapene på ett område kan man oppnå forbedringer på andre områder. Dette gjelder særlig følgende parametere: 

 

 • Forvrengning
 • Frekvensgang
 • Lydtrykk
 • Effekt håndtering
 • Dynamikk
 • Stereoperspektiv
 • Størrelse
 • Pris

 
Her er det stort rom for variasjon, og det ser du også i form av et stort utvalg av høyttalerprodusenter der ingen høyttalere låter helt likt. Det er jo med på å gjøre hobbyen vår interessant, men kan sikkert for noen fremstå som en jungel å orientere seg i.


Vi i Soundgarden vil gjerne hjelpe deg med å finne høyttalere som passer for deg.

 

Hvorfor skal jeg ha to høyttalere?


Ok, så må du ikke egentlig ha to høyttalere – men det låter mye bedre. Vi forstår godt at det ikke passer for alle å bruke to høyttalere og da er det godt det finnes gode alt-i-ett systemer. (Naim Mu-so 2 er et eksempel på et trådløst stereoanlegg med fantastisk design og lydkvalitet). Har du likevel plass og anledning til å velge en stereo-løsning med to høyttalere vil du få et lydsystem som kan gjengi lydbildet med mye større realisme. Èn høyttaler vil ikke kunne gjengi rommet i opptaket (bredde og dybde i lydbildet). Med to høyttalere korrekt plassert vil anlegget kunne male opp et lydbilde som gjenskaper artisten på scenen foran deg der du føler at artistene står tydelig frem og er godt definert og adskilt fra de andre lydene.

 

Rommets betydning


Hvorvidt du bør velge gulvstående høyttalere eller høyttalere som kan stå på et stativ eller i en bokhylle kommer i stor grad an på hva som passer inn med tanke på møbleringen din. Om du har plass til begge deler vil begge variantene ha sine styrker og svakheter. Rommets akustikk og plasseringen av dine høyttalere vil i aller høyeste grad påvirke hvordan anlegget ditt vil låte. I tillegg til den direkte lyden som kommer fra dine høyttalere vil rommet bidra med refleksjoner og stående bølger. Heldigvis er det ingen som har et stereo-anlegg i et tomt rom, da møbler og tekstiler som tepper og gardiner vil være relativt effektive absorbenter som bidrar til å redusere rommets refleksjon.

 

Høyttalerens plassering


Plasseringen av dine høyttalere i rommet er også viktig om du ønsker at dine høyttalere skal yte sitt beste. I og med at nesten ingen rom er like akustisk sett er det vanskelig å gi et fasit-svar på hva som er riktig plassering. Det beste er å prøve seg frem. Det er likevel et par tips det kan være nyttig å vite om som er generaliserbar til de fleste rom.

 

 • Diskanten bør plasseres noenlunde i hodehøyde i forhold til lytterposisjon
 • Dine høyttalere bør stå i like akustiske omgivelser slik at påvirkningen på begge høyttalerne blir lik
 • Dine høyttalere bør plasseres symmetrisk i forhold til lytterposisjonen, vent mot og med lik avstand til lytterposisjonen slik at høyttaleren og lytteren danner en trekant
 • Avstanden fra dine høyttalere til sidevegg bør på grunn av refleksjoner være minimum 0,5 meter
   

Hvilken produkttype dekker ditt behov?


Stativhøyttalere:
Eller bokhyllehøyttaler som man også kan kalle den, er som navnet antyder høyttalere med et mindre kabinett som egner seg for plassering på et stativ, en bokhylle eller på en benk. I og med at kabinettet på slike høyttalere er mindre og man normalt kun har plass til to elementer vil man ikke få like fyldig lyd og trøkk som på gulvstående høyttalere. Det skal likevel sies at mange stativhøyttalere spiller imponerende stort og fyldig til tross for en beskjeden størrelse. Med en stativhøyttaler kan det ofte være enklere å få til et tredimensjonalt lydbilde med luft og dybde, i og med at kabinettet i mindre grad er med på å bryte opp lydbølger som følge av refleksjoner fra kabinettets kanter.


Gulvstående høyttalere:
Gulvstående høyttalere har et større kabinett, kan huse flere elementer og vil naturlig nok kunne flytte mer luft enn en stativhøyttaler. Er rommet ditt stort vil gulvstående høyttaler ei større grad makte å fylle rommet med lyd. Størrelsen på dine høyttalere har også litt og si for hvor stort man vil oppfatte at lydbildet er.


Passive høyttalere:
De fleste høyttalere som selges i dag er passive høyttalere. Passive høyttalere er enkelt forklart høyttalere som ikke har en forsterker innebygget, men må kobles til en ekstern forsterker for å fungere. Ved å velge passive høyttalere står du fritt til å velge hvilken forsterker du skal benytte til å drive dine høyttalere og kan dermed i stor grad påvirke hvordan det ferdige resultatet blir (i motsetning til aktive høyttalere, der det endelige resultatet er gitt fra produsent). Utvalget av passive høyttalere er også vesentlig større enn aktive høyttalere, slik at du har et betydelig bredere spekter av høyttalere å velge mellom.


Aktive høyttalere:
Aktive høyttalere er høyttalere som har forsterkere innebygget. Dette gir en rekke fordeler av både praktisk og teknisk betydning. Den mest åpenbare fordelen er enkelhet. Med kun to høyttalere har du i flere tilfeller et komplett stereoanlegg.


Rent teknisk er det også en rekke fordeler med aktive høyttalere. I et tradisjonelt anlegg går signalet fra forsterkeren gjennom et delefilter før det når elementene. I delefilteret vil det alltid være et signaltap som kan variere ganske kraftig med hvor komplisert delefilteret er. I aktive høyttalere benytter man istedenfor et delefilter en DSP (digital signalprosessor) som sitter før forsterkeren slik at forsterkeren kobles rett til elementet uten signaltap idet hele tatt. I tillegg har man i aktive høyttalere også ofte en forsterker pr element. Dette gir en vesentlig bedre effektutnyttelse som er svært hørbar.


En DSP gir også en helt annen kontroll på signalet som man ikke klarer å oppnå med et tradisjonelt delefilter. Man kan sy overgangen mellom elementene mer sømløst sammen og kontrollere frekvensresponsen bedre slik at dine høyttalere spiller mer lineært.


Gulvstående høyttalere – en komplett lydopplevelse


Når man skal velge lydanlegg er gulvstående høyttalere det som oftest vil gi deg en komplett lydopplevelse. Den vil kunne gjengi hele frekvensområdet uten at man trenger å supplere med en subwoofer (en subwoofer kan likevel gi deg et ekstra fundament i lyden). Med mindre rommet lydanlegget skal stå i er veldig lite, vil gulvstående høyttalere i større grad makte å fylle rommet med lyd.


Gulvstående høyttalere - elementer


Den komponenten som gjør jobben med å omforme det elektriske signalet til luft i bevegelse er høyttalerelementet. Omformingen kan foregå på flere måter, men det vanligste er at en membran setter luften i bevegelse, akkurat motsatt av en mikrofon.


Ideelt skal elementet gi samme lydtrykk ved alle frekvenser i det hørbare området, helst uten forvrengning eller fasefeil. Forsterkeren må også klare å drive elementet, så impedansen bør helst ligge et sted mellom 4 og 8 ohm. Dette er altså målet i teorien. I praksis eksisterer ikke det perfekte element, men man kan lage elementer som er gode på noen områder og mindre gode på andre, avhengig av hvilke egenskaper man ønsker å fremheve.

 

Det vanligste elementet - svingspolen


Det elementet du finner i de fleste høyttalere i dag er svingspoleelementet. Her er prinsippet at man benytter en magnet med en slisse der magnetfeltet er konsentrert. I slissen sitter det en spole som er festet til en membran som er festet i et chassis med et fjæret oppheng. Når man tilfører spolen strøm genereres et elektrisk felt som setter spolen i bevegelse, og dermed flytter membranen seg, og dine høyttalere produserer lyd.


Hvis dine høyttalere skal oppnå samme lydtrykk og en lineær frekvensrespons over hele det hørbare området vil ikke et svingspoleelement kunne dekke hele frekvensområdet. Derfor deler man i høyttalere opp frekvensområdet og bruker flere elementer. Da kan ett element ta seg av et smalere frekvensområde som det er spesielt konstruert for. Det vanligste er å dele frekvensen på ett eller to steder, altså med 2-veis eller 3-veis systemer. Et 2-veis system har ett element for bass og ett for diskant. Et 3-veis system har i prinsippet ett element for bass, ett for mellomtone og ett for diskant.

 

Basselementet - lydens fundament


Basselementet tar seg av de laveste frekvensene i dine høyttalere og skal ideelt kunne flytte mye luft. Hvor mye luft elementet klarer å flytte avhenger av membranens størrelse, slaglengde og hvor mye kraft som blir påtrykt.


Er membranmassen stor vil den være vanskeligere å sette i bevegelse, og det kreves dermed mer kraft for å ha kontroll på elementet. Om man dobler membranmassen vil effektiviteten synke med 6 dB, men den nedre grensefrekvensen vil bli lavere. Store elementer vil altså klare å gi høyere lydtrykk, men det er vanskeligere å få de til å spille presist.


En ideell membran er både stiv og lett. Dette kan synes som to motsetninger, i og med at membranen må være tynn for at den skal bli lett, og det går ut over stivheten. Siden kraften tilføres elementet fra spolen som er plassert midt i elementet, og motkraften er opphenget som er festet ytterst på membranen, vil elementet bøye seg dersom det ikke er stivt nok. Derfor må membranen lages av materialer som er både stivt og lett. Med den store utviklingen i dag av materialteknologi finnes det en rekke materialer som egner seg godt til formålet. Papp er det eldste membranmaterialet, og er fremdeles et yndet valg blant mange produsenter. Ellers finner du i dag elementer laget i plaststoff, metallegeringer og grafitt for å nevne noen.

 

Diskantelementet - der detaljene ligger


Diskantelementet i dine høyttalere skal ta seg av de høyeste frekvensene og må kunne bevege seg svært raskt. Her er det også viktig at membranen er stiv og lett. De fleste høyttalere er diskantelementet dome-formet slik at de har kraftpåvirkning og demping i samme punkt. Dome-formen lar seg ikke deformere så lett, så membranen kan lages tynn og lett. Vanlige materialer i diskanten er plaststoff, bomull eller silke. I høyttalere finner man også diskanter med membranmaterialer som aluminium, beryllium og titan, som har stor styrke i forhold til vekt.

 

Kabinettet - en viktig del av en gulvstående høyttalere


Kabinettet til dine høyttalere er ikke bare et pent hus som elementene bor i. Det er en viktig del av konstruksjonen i dine høyttalere. I og med at elementene som sitter i dine høyttalere er rundstrålende, vil de gi like mye lyd bakover som fremover. Kabinettets oppgave er da å hindre uønsket spredning av lyden og samle den i en retning. Et rundstrålende element vil gi like mye energi i alle retninger. Dette er jo vel og bra bort sett fra to problemer. Hver gang avstanden dobles faller lydtrykket med 6 dB, og refleksjoner fra elementets bakside kommer i motfase og kansellerer ut de frekvensene du egentlig vil høre.


Ved å gjøre lyden mer direktiv blir det tapte lydtrykket ved en dobling av avstanden vesentlig mindre. For å hindre at lydbølger fra elementets bakside kansellerer ut lydbølger fra elementets forside, trenger man en fysisk hindring, og elementet monteres da i en baffel. For at ikke baffelen skal bli uendelig stor monteres den i en kasse som skal dempe og hindre energien bak elementet å nå energien som elementet sender fremover.


Dersom kabinettet til dine høyttalere ikke er godt dempet, kan det komme i resonans ved flere frekvenser og dermed farge lyden. Derfor er det viktig å benytte materialer med stor indre demping. Det vanligste er å benytte sponplater med høy tetthetsgrad, gjerne MDF-plater. Kabinettets tykkelse og indre avstiving påvirker i stor grad hvor mye det demper lyden.

 

Kabinettets form - ikke bare til pynt


Når du ser høyttalere som avviker fra den vanlige firkantede kassen, er det et bevisst valg, ikke bare for å gi dine høyttalere et penere utseende. Det er en heldig bieffekt, men formålet er å gi dine høyttalere bedre lyd.


Skarpe kanter på baffelen vil skape diffraksjoner i diskantområdet. Det betyr at lydbølger som sprer seg langs baffelen og treffer kanten, brytes opp og sprer seg til alle kanter. Dette roter til lydbildet og gjør det vanskeligere å plassere hvor i lydbildet de ulike instrumentene er plassert. Derfor har gode høyttalere avrundede kanter eller en «waveguide» i diskanten.


En annen utfordring er hvordan lydbølgene beveger seg internt i kabinettet. Lyden som beveger seg internt i kabinettet må dempes så fort som mulig. Hvis kabinettet har parallelle flater, skjer ikke denne dempingen likt over hele frekvensområdet. Dermed oppstår det stående bølger, som farger lyden. Stående bølger kan man motvirke med dempemateriale og unngå parallelle flater ved å bruke et buet eller skjevt kabinett.

 

Høyttalerens delefilter


Som nevnt tidligere eksisterer ikke det perfekte element. De ulike elementene har egenskaper som er gode i en del av frekvensområdet til en høyttaler, og mindre gode i resten av frekvensområdet. Av den grunn benytter man i de fleste høyttalere flere elementer som tar seg av inndelte områder av frekvensspekteret.


Derfor er oppgaven til høyttalerens delefilter å dele opp frekvensområdet slik at elementene får et smalere frekvensspekter å jobbe med. Da kan de jobbe med det frekvensområdet de er optimalisert for, uønskede resonanser og oppbrytninger blir dempet og de vil tåle høyere belastning.


Delefilteret er derfor en viktig komponent i høyttalere, og kvaliteten er avgjørende for hvor godt dine høyttalere vil spille. Både kvaliteten på komponentene som benyttes, og hvilken type konstruksjon man velger vil påvirke hvor presist delefilteret klarer å dele inn frekvensområdet, og hvor godt det klarer å sy sammen overgangen mellom de ulike elementene. Dersom delefilteret ikke klarer å dempe det ene elementet i overgangen vil begge elementene gjengi samme frekvenser like høyt. Dette går ut over presisjonen i lydbildet, og det blir vanskeligere å plassere hvor de ulike lydene er plassert i lydbildet som kommer fra dine høyttalere.


Delefiltre kan lages på mange ulike måter, og vi kan dele de inn i flere kategorier. Første nivå er passive delefiltre og elektroniske delefiltre. I de aller fleste passive høyttalere er det et passivt delefilter som benyttes. I aktive høyttalere benytter man elektroniske delefiltre, gjerne i form av en DSP (Digital Signal Prosessor).


Passive delefiltre


Et passivt delefilter betyr at komponentene ikke får tilført strøm fra en ekstern strømkilde. Det består av passive komponenter som kondensatorer, spoler og motstander, som er plassert imellom forsterkeren og elementene. Komponentene får kun tilført strøm fra signalet det skal behandle.


Hvor kraftig delefilteret klarer å dempe signalet ved delefrekvensen avgjør hvor mye elementene overlapper og interfererer med hverandre. Jo mindre elementene overlapper, jo mer presis blir punktformeligheten i lydbildet. Hvor mye filteret demper ved delefrekvensen deles inn i følgende nivåer:

 

 • 1.ordens filter (6 dB/okt) – billig filter, men svak demping
 • 2.ordens filter (12 dB/okt) – kompromiss mellom pris og demping
 • 3.ordens filter (18 dB/okt) – god demping, men pris og kompleksitet begynner å bli høy
 • 4.ordens filter (24 dB/okt) – svært skarp demping, men høy pris og kompleksitet

Det er ikke slik at skarpest demping nødvendigvis er det beste filteret. Skarpere demping krever flere komponenter, som øker kompleksiteten. Økt kompleksitet kan øke faren for resonanser, og påvirker fasegang og frekvensgang, slik at man trenger enda flere komponenter for å rette opp i disse feilene igjen. Det vil gå drastisk ut over høyttalerens effektivitet, så en konstruktør må tilpasse delefilteret til hele høyttalerens konstruksjon, slik at man finner det kompromisset som gir best lyd totalt sett.

 

Elektroniske delefiltre


Et elektronisk delefilter, eller aktivt delefilter som det også kan kalles, finner du stort sett i aktive høyttalere, i alle fall når det kommer til produkter for hjemmebruk. I proff-systemer (til lydstudioer, PA-rigger etc.) finner man gjerne elektroniske delefiltre som selges separat, men det innebærer ofte en kostnad og kompleksitet som ikke er så praktisk til høyttalere for en vanlig forbruker. 


Et elektronisk delefilter må forholde seg til de samme utfordringene som et passivt filter, men har likevel noen fordeler fremfor et passivt system. Den viktigste forskjellen er hvor filteret er plassert i signalveien. Et passivt filter sitter mellom effektforsterkeren og elementene. Et aktivt delefilter sitter før effektforsterkeren, slik at den kobles direkte til elementet. Det innebærer at man i aktive høyttalere trenger en effektforsterker pr. element. Da oppnår man følgende fordeler:

 

 • Mindre signaltap – det er alltid et signaltap i passive delefiltre. Er det snakk om et komplekst delefilter kan det være et betydelig signaltap. Det unngår du helt ved et aktivt filter, og dine høyttalere utnytter effekten 100% ved at effektforsterkeren er koblet direkte til elementet.
 • Mindre forvrengning – ved å koble effektforsterkeren direkte til elementet oppnår du bedre demping av delefrekvensen, og dermed mindre forvrengning.
 • Bedre sammenheng – ulik impedans og følsomhet på elementene har ingen betydning, slik at flere elementer jobber bedre sammen.
 • Mindre intermodulasjonsforvrengning – oppnår man i aktive høyttalere i og med at hver forsterker får et mindre frekvensområde å jobbe med.
 • Tåler mer klipping – fordi klippingen som kan oppstå er en forvrenging som ligger over elementets øvre grensefrekvens, tåler aktive høyttalere mer klipping.
 • Mer effekt – fordi hver forsterker jobber med et smalere område, oppstår det mindre forvrengning og man kan dra ut mer effekt fra forsterkerne.

 

Alt dette betyr at kvaliteten på forsterkerne som benyttes i aktive høyttalere ikke er like kritisk som til passive høyttalere.

 

Høyttalerens underlag


Vi har tidligere i artikkelen nevnt at plasseringen til dine høyttalere er viktig. I og med at diskanten gir mest energi i aksen rett frem, vil du tape energi jo mer du avviker fra denne aksen. Derfor skal dine høyttalere plasseres slik at diskanten kommer i hodehøyde i forhold til lytterposisjonen. I gulvstående høyttalere har konstruktøren allerede tatt høyde for det som er en normal plassering av diskanten, mens en kompakte høyttalere må plasseres på et underlag for å komme i riktig høyde. Et passende underlag kan være et gulvstativ, en benk, hylle eller man kan montere høyttalere på veggen med et veggfeste.


Det beste vil være å benytte et gulvstativ. Da kan man plassere slike høyttalere lenger ut på gulvet, slik at påvirkningen fra bakveggen blir mindre, og man unngår sannsynligvis at det står noe imellom dine høyttalere. Det er også enklere å tilpasse høyde og vinkling av dine høyttalere i forhold til lytterposisjonen. Stativet skal også dempe og kontrollere vibrasjoner, slik at dine høyttalere får best mulig arbeidsbetingelser. Når elementene beveger seg fremover for å flytte luften, vil de jo også dytte høyttaleren bakover, og du vil jo at mest mulig av høyttalerens energi skal gå med til å formidle musikk til dine ører, og ikke forsvinne i underlaget. Derfor er det viktig at dine høyttalere har en god forankring mot underlaget, og et godt gulvstativ bør ha god tyngde og masse.


Hvis man ikke har anledning til å benytte et gulvstativ, kan kompakte høyttalere plasseres på en benk eller i en hylle. Dette vil være et kompromiss, siden en benk eller hylleplassering ofte betyr at høyttaleren må stå nærmere bakveggen, som vil farge lyden, og om det står noe imellom dine høyttalere vil det gjøre at de ikke spiller like godt sammen. Vibrasjonene fra dine høyttalere gjør også at underlaget «spiller med» og det gir en ekstra farging av lyden. Det kan derfor være lurt å benytte noen føtter eller stativer som er beregnet for plassering på en benk.


Å montere dine høyttalere på en vegg er også et kompromiss, mest fordi den vil komme veldig nærme veggen. Det vil være et mindre kompromiss enn plassering på en benk eller i en hylle, men med mindre det er snakk om veldig små høyttalere, ser det kanskje ikke så estetisk tiltalende ut. Det må du naturligvis vurdere selv, ut ifra det som vil passe med din møblering.


Med gulvstående høyttalere er jo plasseringen gitt, men her er underlaget også viktig. Her ønsker du også at lyden i størst mulig grad skal komme ut igjennom dine høyttalere, og ikke forplante seg i underlaget. Derfor bør du benytte spikes til gulvstående høyttalere, slik at den får en best mulig mekanisk avkobling mot underlaget.

 

Er gulvstående høyttalere best?


Som med de fleste andre temaer er det sjelden man kan snakke om absolutte sannheter. Slik er det også med gulvstående høyttalere. Hvor godt dine gulvstående høyttalere vil spille vil i stor grad avhenge av rommet den står i. Er rommet for lite kan en gulvstående høyttaler fort mette rommet med for mye energi. Da mister man presisjon, og lyden blir farget og udefinert. I slike tilfeller vil ofte en kompakthøyttaler være et bedre valg. Har du derimot plass nok i rommet til å ha gulvstående høyttalere, vil disse orke å spille dypere og gi deg et mer komplett lydbilde. Slike høyttalere vil også ofte klare å lage et lydbilde som er større og mer realistisk proporsjonert, så er det lettere å lukke øynene og se for seg at artistene faktisk står på scenen foran deg, mellom dine høyttalere.

Klipsch Cornwall IV - Kirsebær Gulvstående høyttalere
Klipsch Cornwall IV - KirsebærGulvstående høyttalereVarenr130548
Bestillingsvare (45 dager)
89 990,-
Klipsch Cornwall IV - Sort Gulvstående høyttalere
Klipsch Cornwall IV - SortGulvstående høyttalereVarenr130541
1 på nettlager
89 990,-
Klipsch Cornwall IV - Valnøtt Gulvstående høyttalere
Klipsch Cornwall IV - ValnøttGulvstående høyttalereVarenr130407
3+ på nettlager
89 990,-
Klipsch Forte III - Amerikansk valnøtt Gulvstående høyttalere
Klipsch Forte III - Amerikansk valnøttGulvstående høyttalereVarenr130143
3+ på nettlager
53 990,-
Klipsch Forte III - Hvit eik Gulvstående høyttaler
Klipsch Forte III - Hvit eikGulvstående høyttalerVarenr130145
Ikke på lager (30 dager)
53 990,-
Klipsch Forte III - Kirsebær Gulvstående høyttalere
Klipsch Forte III - KirsebærGulvstående høyttalereVarenr130142
Bestillingsvare (30 dager)
53 990,-
Klipsch Forte III - Sort Gulvstående høyttalere
Klipsch Forte III - SortGulvstående høyttalereVarenr130144
2 på nettlager
53 990,-
Klipsch Heresy III - Valnøtt Gulvstående høyttalere
Klipsch Heresy III - ValnøttGulvstående høyttalereVarenr130150
1 på nettlager
43 990,-
Klipsch Heresy IV - Eik Gulvstående høyttalere
Klipsch Heresy IV - EikGulvstående høyttalereVarenr130552
Bestillingsvare (6 dager)
47 990,-
Klipsch Heresy IV - Kirsebær Gulvstående høyttalere
Klipsch Heresy IV - KirsebærGulvstående høyttalereVarenr130551
Bestillingsvare (45 dager)
47 990,-
Klipsch Heresy IV - Sort Gulvstående høyttalere
Klipsch Heresy IV - SortGulvstående høyttalereVarenr130549
Bestillingsvare (6 dager)
47 990,-
Klipsch Heresy IV - Valnøtt Gulvstående høyttalere
Klipsch Heresy IV - ValnøttGulvstående høyttalereVarenr130550
2 på nettlager
47 990,-
Klipsch Klipschorn - Sort Gulvstående hjørnehøyttaler
Klipsch Klipschorn - SortGulvstående hjørnehøyttalerVarenr130130
Bestillingsvare (4 dager)
229 990,-
Klipsch Klipschorn AK6 - Kirsebær Gulvstående hjørnehøyttaler
Klipsch Klipschorn AK6 - KirsebærGulvstående hjørnehøyttalerVarenr130542
Bestillingsvare (30 dager)
239 990,-
Klipsch Klipschorn AK6 - Sort Gulvstående hjørnehøyttaler
Klipsch Klipschorn AK6 - SortGulvstående hjørnehøyttalerVarenr130543
Bestillingsvare (30 dager)
239 990,-
Klipsch Klipschorn AK6 - Valnøtt Gulvstående hjørnehøyttaler
Klipsch Klipschorn AK6 - ValnøttGulvstående hjørnehøyttalerVarenr130544
Bestillingsvare (6 dager)
239 990,-
Klipsch La Scala AL5 - Kirsebær Gulvstående høyttalere
Klipsch La Scala AL5 - KirsebærGulvstående høyttalereVarenr130545
Bestillingsvare (30 dager)
167 990,-
Klipsch La Scala AL5 - Sort Gulvstående høyttalere
Klipsch La Scala AL5 - SortGulvstående høyttalereVarenr130546
Bestillingsvare (5 dager)
167 990,-
Klipsch La Scala AL5 - Valnøtt Gulvstående høyttalere
Klipsch La Scala AL5 - ValnøttGulvstående høyttalereVarenr130547
Bestillingsvare (6 dager)
167 990,-
Klipsch R-610F Reference Gulvstående høyttalere - Sort
Klipsch R-610F ReferenceGulvstående høyttalere - SortVarenr129810
Bestillingsvare (19 dager)
6 990,-
Klipsch R-620F Reference Gulvstående høyttalere - Sort
Klipsch R-620F ReferenceGulvstående høyttalere - SortVarenr129811
1 på nettlager
9 990,-
Klipsch R-625FA Reference Gulvstående atmos høyttalere - Sort
Klipsch R-625FA ReferenceGulvstående atmos høyttalere - SortVarenr129812
1 på nettlager
14 990,-
Klipsch R-820F Reference Gulvstående høyttalere - Sort
Klipsch R-820F ReferenceGulvstående høyttalere - SortVarenr129813
Bestillingsvare (124 dager)
11 990,-
Klipsch RF-7 III - Kirsebær Gulvstående høyttalere
Klipsch RF-7 III - KirsebærGulvstående høyttalereVarenr128077
Bestillingsvare (13 dager)
49 990,-
Klipsch RF-7 III - Sort Gulvstående høyttalere
Klipsch RF-7 III - SortGulvstående høyttalereVarenr128075
1 på nettlager
49 990,-
Klipsch RF-7 III - Valnøtt Gulvstående høyttalere
Klipsch RF-7 III - ValnøttGulvstående høyttalereVarenr128076
3+ på nettlager
49 990,-
Klipsch RP-4000F Premiere II Gulvstående høyttalere - Sort
Klipsch RP-4000F Premiere IIGulvstående høyttalere - SortVarenr129497
1 på nettlager
8 990,-
Klipsch RP-5000F Premiere II Gulvstående høyttalere - Sort
Klipsch RP-5000F Premiere IIGulvstående høyttalere - SortVarenr128810
Bestillingsvare (5 dager)
9 990,-